top of page
shane-rounce-DNkoNXQti3c-unsplash.jpg

Grow,Flourish    andThrive  

New Seal.png
Us.jpg

De Urban Monks brengen een totaal andere kijk op zorg. Onze passie is om organisaties te helpen om betere zorg te bieden en het welzijn van hun cliënten te verbeteren. Geïnspireerd door de natuur en de Oosterse wijsheid, zoeken we altijd de natuurlijke stroming. We bewegen, we maken los, we verhelderen en maken het praktisch. Ben je klaar om het aan te gaan? 

New Seal.png
foto-102 copy.jpg

" Onze benadering is radicaal anders, diepgaand  en transformatief. "

idea V2 copy_edited.png

Consultancy

Geheel maatwerk vertalen we het Urban Monks gedachtegoed praktisch naar de behoefte van jouw zorgorganisatie. 

Trainingen

Inspirerende trainingen gericht op mindfulness weerbaarheid, methodiek en lichaamsgerichte interventies.

Icons eventskopie_edited.png

Coaching

Vanuit een mindbody-based benadering coachen we je naar je persoonlijke effectiviteit en optimale performance. 

sebastian-doll-8uVdOXlXHCQ-unsplash.jpg

Onze  benadering

New Seal.png

In de rol van therapeut, trainer, coach en docent hebben we jarenlang ervaring opgedaan binnen de eerstelijns zorg, de GGZ, de verstandelijk gehandicapten zorg, de maatschappelijke zorg, de complementaire zorg, het sociale domein, de sport en fitness wereld.

Op basis van het Urban Monks gedachtegoed bieden we jouw organisatie maatwerk consultancy, training en coaching gericht op: performance op individueel en team niveau, deskundigheidsbevordering, methodiek en interventies, agogiek en pedagogiek.

Onze trainingen komen voort uit een zeer breed gedachtegoed; sportpsychologie, gedragswetenschappen, de oosterse wijsheidstradities, Mindfulness, neurowetenschappen en de fundamenten van de oosterse gevechtskunsten en bewegingsleer. Vanuit een holistische en integratieve manier van werken hebben wij evidence en practice based methodieken, trainingstechnieken en mind-body interventies ontwikkeld gericht op regulatie, bewustwording, effectiviteit, performance en transformatie. 

Samen buigen we ons over jouw vraagstuk of leerbehoefte en stippelen we een compleet maatwerk traject uit. Tarief is nader te bepalen.

 

 

IMG_6991 copy.jpg

Consultancy

 

Visie & Methodiek

Een goede visie geeft richting aan het denken en handelen van de professional en is de basis van een hulpvraag gerichte methodische benadering. Passend bij de identiteit en het beoogde resultaat van het team of de organisatie gaan we samen aan de tekentafel zitten. We inspireren, we sparren, we prikken en porren en vertalen het resultaat hapklaar naar de praktijk.

Interventies

In het werken met kwetsbare doelgroepen zijn we veelal geneigd om te 'verbaal', in te zetten terwijl we op zoveel andere manieren de verbinding met de ander aan kunnen gaan. Onze interventies zijn gericht op regulatie van spanning en gedrag om weer ruimte te  creëren  voor verbinding, groei en ontwikkeling. Aandachtgericht, non-verbaal en lichaamsgericht zijn hierbij sleutelbegrippen. We rusten het team uit met de juiste interventies om tot optimale zorg te kunnen komen.

Pedagogisch | agogische leefklimaat

Een harmonieus, veilig leefklimaat is cruciaal om tot ontwikkeling en groei te  kunnen komen. Happy clienten en werknemers maken samen het verschil. Het adagium 'addition by substracting' is hier van onschatbare waarde. Inzichten uit de gedragswetenschappen en het oosters systeem denken en de natuur verhelderen ons zicht,. Samen buigen we ons over het huidige klimaat en komen we tot de balans en harmonie waar we allemaal naar verlangen.

 

idea V2 white.png
Consultancy
Training

Trainingen

 

Weerbaarheidstraining

Kom bij grensoverschrijdend gedrag op passende geweldloze wijze tot effectieve regulatie van affect en arousal. Leer om onder weerstand op lichaamsgerichte wijze tot zelfregulatie en ontspanning te kunnen komen.

Non-verbaal begeleiden

Leer minder verbaal  je cliënt te begeleiden. Leer andere bronnen in te zetten waardoor je beter kunt aansluiten op de beleving, behoeften en leefwereld van de cliënt. 

Lichaamsgerichte interventies

Reguleer verhoogde spanning en stress-responses via effectieve interventies ten einde probleemgedrag te stabiliseren en ruimte te maken voor groei en ontwikkeling.

Polyvagaal benadering

De Polyvagaal benadering is de wetenschap van verbinding en biedt de hulpverlener een heldere lens om holistisch naar de client te kunnen kijken. Door de benadering wordt gedrag herkend en kan er beter aangesloten worden bij de noden en behoeften van de cliënt.

Mindfulness

Goede zorg is 'aandachtige' zorg. Professionals leren om mindful zorg te verlenen waardoor men bewuster handelt en raakt aan de fundamentele behoefte van de cliënt om gezien en begrepen te worden.

 

Stress-sensitief werken

Wat doet stress met het menselijk functioneren? Hoe vertaald zich dat in de cognitie, de emoties en het lichaam? Door zicht te krijgen op stress en stressoren zowel bij de hulpverlener als bij de hulpvrager kan er tot goede evenwichtige zorg gekomen worden.

Qigong 

Als volwaardige mind-body trainingsmethode waarin breathwork, aandachttrraining en beweging volledig geïntegreerd zijn, is Qigong uitermate geschikt voor bedrijven. Bijvoorbeeld als onderdeel van een vitaliteitsprogramma. Werk aan de performance en productiviteit van je medewerkers. Empower en verscherp terwijl je ontstresst en onthaast.

training white V3.png
foto-9.jpg

Coaching

 

Performance coaching

Deze vorm van coaching richt zich op jouw totale menselijke performance. Dit betreft alle levensgebieden. Niet alleen werk. Het leven van vandaag de dag is veeleisend. Het is bijna topsport om alle ballen in de lucht te kunnen houden. Wij helpen jou om de capaciteiten en de skillset te ontwikkelen waardoor jij tot jouw optimum kan komen. Alle voorwaarden die nodig zijn om tot optimalisatie te komen zullen behandeld worden als cognitie, voeding, slaap, beweging maar ook eigentijdse hacks komen aan bod.

Mindfulness based coaching

Zelden staan we in contact met het werkelijke leven omdat het we het meeste van de tijd compleet verstrikt zitten in de verzinsels en spinsels van het hoofd. Mindfulness leert je om uit het hoofd te komen en al je aandacht en energie terug te brengen naar het hier en nu. Daar waar het echte leven altijd plaatsvindt. Mindfulness based coaching is diepgaand.  Je ontwikkeld een aandachtige bewuste levenshouding. Stress neemt af en je gaat tot de volheid van het leven komen.

Stressmanagement coaching

De grootste ziekteverwekker van vandaag de dag is stress. Als we stress niet goed de baas kunnen worden, raken we uit balans en ontwikkelen we fysieke en mentale klachten. Door stressmanagement coaching krijg je zicht op stress en stress preventie en kunnen we uitval van werk of andere levensgebieden voorkomen. Door op gezonde wijze om te gaan met stress ontwikkelen we zelfs veerkracht en stressbestendigheid. 

Icons atomkopie.png
Coaching
px-downloadg815e4fcbc66624f889999ecfa9a23d65e37aeb74afb1fa1582f31bef034435784a72cdf38d8721

Jérome Lesquillier

Psychosociaal therapeut | Mindfulness trainer | Psychofysiek trainer | Lichaamsgericht therapeut Qigong leraar | Meditatie leraar | GGZ Agoog

Jérome heeft een brede, diepgaande kennis op het gebied van zorgvisie, methodiek, agogiek en pedagogiek. Hij geeft deskundigheidsbevordering en traint professionals en zorgteams in psychofysieke, nonverbale-, en lichaamsgerichte methodieken. Op het gebied van het coachen en trainen van teams en individuen heeft Jérome ruim 20 jaar ervaring. Jérome  is begonnen met een lange carrière bij defensie. Na zijn diensttijd maakte hij de overstap naar de zorg ( LVB zorg, GGZ, sociale domein, complementaire zorg ) waar zijn vorming als professional langs verschillende rollen en functies verder tot stand heeft kunnen komen.

Als psychosociaal en lichaamsgericht therapeut heeft Jérome veel ervaring opgedaan op het gebied van integratief werken aan herstel

ziektepreventie en gezondheid bevordering. Vanuit zijn leraarschap Qigong en meditatie heeft hij tevens in de rol van trainer, psychofysieke methodieken en interventies ontwikkeld gericht op weerbaarheid en spanningsregulatie. Deze methodieken zijn effectief gebleken binnen het pedagogisch en agogisch werk. Binnen het 

 sociale domein als ook de GGZ heeft Jérome  jarenlang aandachtgerichte trainingen

gegeven aan mensen met psychiatrische en psychosociale problematiek. In zijn manier van werken legt Jérome het accent op voelen, gewaarworden en gewaar zijn. Hij werkt diepgaand, aandachtig, eclectisch en experiëntieel waarbij hij je begeleid om via je eigen ervaring tot inzicht, bewustwording en groei te mogen komen. Jérome beschikt over een breed instrumentarium van werkvormen en interventies waardoor hij altijd op inspirerende wijze weet in te spelen op hetgeen naar voren komt in de actualiteit. 

foto-153.jpg
px-downloadg815e4fcbc66624f889999ecfa9a23d65e37aeb74afb1fa1582f31bef034435784a72cdf38d8721

Ramón Stol

Sportpsycholoog | Sportfysiotherapeut

High-performance specialist | Psychofysiek trainer | Qigong leraar | Taiji leraar

Ramón is een expert op het gebied van mentale en fysieke gezondheid, herstel en optimale performance. Al op  jonge leeftijd heeft hij zich verdiept in de oosterse beweeg-, en geneeskunst. Deze holistische wetenschap heeft hem geïnspireerd om zich te verder bekwamen in de sportfysiotherapie en in verschillende disciplines van de oosterse geneeswijzen. In de opvolgende jaren werkte Ramón op integratieve wijze vanuit een combinatie van westerse therapievormen aangevuld met oosterse inzichten en behandelvormen. Na het opzetten van zijn eigen sport- en revalidatie centrum, heeft Ramón als integratief werkend therapeut ruim 25 jaar ervaring opgedaan binnen de eerstelijns zorg in het werken met chronische klachten en revalidatie. Naast zijn werk als therapeut gaf Ramón groepstrainingen en individuele trainingen op het gebied van sport, Qigong en Taiji. Vanuit zijn voorliefde voor sport en beweging heeft hij zich tevens verder verdiept in de sportpsychologie en in het coachen en trainen van mensen naar hun optimale performance. Op basis van zijn brede integrale kennis en ervaring heeft Ramón diverse projecten binnen de Duitse high-intensity jeugdzorg gedaan waar hij psychofysieke trainingen, crisisinterventies en trainingen in methodieken gaf aan zorgteams. Ramón zijn unieke benadering kenmerkt zich door zijn diepgaande kennis van menselijk gedrag en het menselijk lichaam en al zijn capaciteiten. Te samen met zijn deskundige kijk op leefstijl en positieve gezondheid, is Ramón een schatkist aan kennis en ervaring die je kan helpen op je weg naar evenwicht, effectiviteit en optimale performance. 

james-wainscoat-hjmED1qivmc-unsplash_edited.jpg

" Door de natuur goed te observeren en haar principes te volgen en te respecteren, 

vinden we hernieuwde oriëntatie op onszelf, de ander en de wereld om ons heen."

New Seal.png
px-downloadg2cb1b2a53045e26312b9f5cfa22bc5136e39e4f38422d359ad31270a0b5214d358667ec9b6be7f
Een paar van onze klanten
380-3803543_bol-com-logo-png-transparent-bol-com-logo.png
foto-5_edited.jpg
Contact
NEW LOGO 3.0 wit.png

URBAN MONKS 

E: info@urbanmonks.nu

T: 06 57 55 66 19

Kvk: 80484034

Urban Monks Studio:

Herenstraat 100

3431 CB Nieuwegein

  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle

Bedankt voor verzenden!

New Seal.png
Contact
bottom of page