top of page
_14e349ef-cdcb-4ac8-ba66-5c6f9528cf0e.jpeg

PRIVACYVERKLARING

De bescherming van persoonlijke gegevens van deelnemers aan trainingen, cursussen en lessen staat bij Urban Monks hoog in het vaandel. Lees hieronder hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens.

 

Hoofdpunten hierin zijn:

Privacybescherming

Verwerking van persoonsgegevens

Aanmeldingen

Slotbepalingen

Privacybescherming

Urban Monks vindt de bescherming van de persoonlijke gegevens van deelnemers aan trainingen, cursussen en lessen zeer belangrijk. Wij behandelen persoonlijke gegevens van deelnemers en cursisten dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Urban Monks gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens van deelnemers en cursisten. Wij verstrekken deze persoonsgegevens niet aan derden tenzij een wettelijk voorschrift dat vereist. Persoonlijke informatie die in het kader van een training of cursus aan Urban Monks wordt verstrekt, valt onder het beroepsgeheim van de trainer en/of docent. en wordt volgens de geldende standaarden van de beroepscode van de Stichting Taijiquan Nederland behandeld. Urban Monks houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Telecommunicatiewet stellen.

Verwerking van persoonsgegevens

Urban Monks legt je persoonsgegevens vast ten behoeve van deelname aan trainingen of cursus of om je te informeren over voor jou relevante activiteiten, producten en diensten van Urban Monks. Als je inzage wilt hebben in jouw gegevens, ze wilt wijzigen of deze (deels) wilt laten verwijderen of als je vragen of klachten over ons privacybeleid, contacteer ons via de onderstaande gegevens.

 

Aanmeldingen

Wij bewaren een kopie van ingevulde inschrijfformulieren niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is.

Slotbepalingen
Urban Monks behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid.

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 12 september 2020.

bottom of page